Quiz and annual meeting!

Hello! Tonight it's quiz time! :D In two weeks we're gonna have our annual meeting, if you haven't become a member you still can (for free!) Just follow this link to fill out the membership list:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7cAXSuxbgM9gPXuvdsRvY4OCJwIRg289EOKE-jAEbDOZHxg/viewformHere is the agenda for the meeting which will be on the 23d of february at 18:00:https://docs.google.com/document/d/1D3QWNlGWGvSn20yQo1fm_eD1kBf9bXb0H2DW3orovJw/edit?usp=sharing ...
Read More

Föreningstämma 29/9

Härmed kallar styrelsen till föreningstämma tisdagen 29/9 klockan 18:00 i Baertlingsalen.Om du som medlem väljer att lämna in en motion till årsmötet skall denna lämnas in senast måndag 21 september klockan 16:00.Det kommer även ske nomineringar till posterna av minions. Nomineringar till dessa poster ansvarar 2020 års valberedning Ami, Vilgot och Johanna för. Det är av stor vikt att vi får fler engagerade i föreningen så är du intresserad hör av dig till dessa snarast på ami.nordstrom@gmail.com, vilbot1@gmail.com eller johanna.wiedenkeller@protonmail.com.Fullständiga handlingar inför mötet återfinns under fliken information. Klicka sedan på stadgar och bläddra till §12. Alla är välkomna men endast medlemmar i föreningen har rösträtt på mötet. Väl mött! ...
Read More

Choir rehearsals fall 2020

Hello and welcome to the choir Köörmit!We are a choir based at Högskolan i Halmstad and have rehearsals every week. This fall we start at the 8th of september. Rehearsals are from 18:00 - 19:00 (6pm - 7pm). To attend our rehearsals you have to attend the Facebook event for that rehearsal and also mark attending on our poll in the same event!More info is available to read in the events. Our rehearsals are held in Baertling hall in the J-building across from the school library. A map is shown below. If your don't have Facebook just send us an email at koormit@gmail.comFor our events check out our Facebook page: https://www.facebook.com/koormit ...
Read More