Hej,

Härmed kallar styrelsen till föreningsmöte tisdagen den 16 februari klockan 18:00 i Baertlingsalen.
Under mötet kommer styrelsen att gå igenom föregående års verksamhetsberättelse, ekonomi samt behandling av propositioner och motioner. Om styrelsen väljer att lämna in proposition till årsmötet kommer dessa publiceras senast en vecka innan årsmötet. Om du som medlem väljer att lämna in en motion till årsmötet skall denna lämnas in senast tisdagen 2 februari klockan 18:00.
Utöver ovanstående kommer även val av styrelse, utskott, valberedning samt revisor att göras. Nomineringar till dessa poster ansvarar 2015 års valberedning Anna Hansson för. Det är av stor vikt att vi får fler engagerade i föreningen så är du intresserad hör av dig till Anna (annahansson_94@hotmail.com) senast sista januari.
Fullständiga handlingar inför mötet återfinns under fliken kontakta oss. Klicka sedan på stadgar och bläddra till §12. Alla är välkomna men endast medlemmar i föreningen har rösträtt på mötet.

Väl mött!

Michael Cavallin,
Ordförande 2015