Härmed kallar styrelsen till föreningstämma tisdagen 29/9 klockan 18:00 i Baertlingsalen.
Om du som medlem väljer att lämna in en motion till årsmötet skall denna lämnas in senast måndag 21 september klockan 16:00.
Det kommer även ske nomineringar till posterna av minions. Nomineringar till dessa poster ansvarar 2020 års valberedning Ami, Vilgot och Johanna för. Det är av stor vikt att vi får fler engagerade i föreningen så är du intresserad hör av dig till dessa snarast på ami.nordstrom@gmail.com, vilbot1@gmail.com eller johanna.wiedenkeller@protonmail.com.
Fullständiga handlingar inför mötet återfinns under fliken information. Klicka sedan på stadgar och bläddra till §12. Alla är välkomna men endast medlemmar i föreningen har rösträtt på mötet.

Väl mött!