New choir semester fall of 2018

It's time for choir season and all you singing frogs out there are summoned to join in on the glorious gatherings. There will be loads of singing and some good fika as well every Tuesday, 18.00-20.15, in Baertling hall, Visionen, J-building. So stretch those vocal chords and let your voice be heard. *ribbit ribbit ribbit*   ...
Read More

Spring season!

Spring is here! It's turning the dark days bright and the mud to mud with some grass. It's a time of joy, and mud. Köörmit will have its rehearsals mondays in Baertling Hall, Halmstad University starting 22/1.  Rehearsals will be between 18:00-20:15 which makes time for fika halfway through.  Old and new members are welcome. If you are curious about being in a choir, feel welcome to see what the fuzz is about! No audition required. Welcome!    ...
Read More

Fall is almost here!

  Köörmit is well rested from the summer break and ready to start again monday, September 4th! We will be at the University in Baertling hall of the J-building from 18:00 to 20:15. Rehearsal is every week (with a few exceptions). Membership fee is 50 sek per semester. No charge for people who come to try it out. Bring a friend, there will be fika! Welcome....
Read More

New Board 2016

Hej! On September 27th we voted for a new board at our union meeting. Here are their contact information. But you can also find it in the Board under Köörmit information. Go check it out! Choir leader Maria Elisson koormit@gmail.com Chairman Hanna Emanuelsson hanema15@student.hh.se Secretary Emma Wiland emma@wiland.se Cashier Sebastian Raase koormit@sraa.de Head of PR Denise Mallmann mallmann.denise@gmail.com and Xoan Vu-Thi xoanvu888@gmail.com Head of HR Elina Edlund e.edlund100@gmail.com Head of Ideas Maria Pagoldh mariapagoldh@hotmail.com Emilia Bengtsson emilia.bengtsson@hotmail.com and Hanna Berglund hannabe94@hotmail.com  ...
Read More

Föreningsmöte 2016

Hej, Härmed kallar styrelsen till föreningsmöte tisdagen den 16 februari klockan 18:00 i Baertlingsalen. Under mötet kommer styrelsen att gå igenom föregående års verksamhetsberättelse, ekonomi samt behandling av propositioner och motioner. Om styrelsen väljer att lämna in proposition till årsmötet kommer dessa publiceras senast en vecka innan årsmötet. Om du som medlem väljer att lämna in en motion till årsmötet skall denna lämnas in senast tisdagen 2 februari klockan 18:00. Utöver ovanstående kommer även val av styrelse, utskott, valberedning samt revisor att göras. Nomineringar till dessa poster ansvarar 2015 års valberedning Anna Hansson för. Det är av stor vikt att vi får fler engagerade i föreningen så är du intresserad hör av dig till Anna (annahansson_94@hotmail.com) senast sista januari. Fullständiga handlingar inför mötet återfinns under fliken kontakta oss. Klicka sedan på stadgar och bläddra till §12. Alla är välkomna men endast medlemmar i föreningen har rösträtt på mötet. Väl mött! Michael Cavallin, Ordförande 2015 ...
Read More