Quiz and annual meeting!

Hello! Tonight it's quiz time! :D In two weeks we're gonna have our annual meeting, if you haven't become a member you still can (for free!) Just follow this link to fill out the membership list:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7cAXSuxbgM9gPXuvdsRvY4OCJwIRg289EOKE-jAEbDOZHxg/viewformHere is the agenda for the meeting which will be on the 23d of february at 18:00:https://docs.google.com/document/d/1D3QWNlGWGvSn20yQo1fm_eD1kBf9bXb0H2DW3orovJw/edit?usp=sharing ...
Read More

Föreningstämma 29/9

Härmed kallar styrelsen till föreningstämma tisdagen 29/9 klockan 18:00 i Baertlingsalen.Om du som medlem väljer att lämna in en motion till årsmötet skall denna lämnas in senast måndag 21 september klockan 16:00.Det kommer även ske nomineringar till posterna av minions. Nomineringar till dessa poster ansvarar 2020 års valberedning Ami, Vilgot och Johanna för. Det är av stor vikt att vi får fler engagerade i föreningen så är du intresserad hör av dig till dessa snarast på ami.nordstrom@gmail.com, vilbot1@gmail.com eller johanna.wiedenkeller@protonmail.com.Fullständiga handlingar inför mötet återfinns under fliken information. Klicka sedan på stadgar och bläddra till §12. Alla är välkomna men endast medlemmar i föreningen har rösträtt på mötet. Väl mött! ...
Read More

Choir rehearsals fall 2020

Hello and welcome to the choir Köörmit!We are a choir based at Högskolan i Halmstad and have rehearsals every week. This fall we start at the 8th of september. Rehearsals are from 18:00 - 19:00 (6pm - 7pm). To attend our rehearsals you have to attend the Facebook event for that rehearsal and also mark attending on our poll in the same event!More info is available to read in the events. Our rehearsals are held in Baertling hall in the J-building across from the school library. A map is shown below. If your don't have Facebook just send us an email at koormit@gmail.comFor our events check out our Facebook page: https://www.facebook.com/koormit ...
Read More

Be our guest! – Spring concert

----ENGLISH ---- For Swedish see below Welcome to Köörmit’s annual spring concert! This year, we will bring you back to your childhood with beautiful Disney songs. We hope to see you there! You can buy tickets up from the 23rd of April at the Student Union (no swish at the Student Union), any Köörmit member, or directly at the event! For the audience- if you want to, you can dress up as any Disney character on the concert! The best dress up will win a fine price!   The concert takes place in the J-building, in the Baertling Hall at Halmstad´s högskola.   Price: Students: 50 sek (Show valid student-ID when purchasing tickets) Adults: 100 sek Children (<12 years old): free ----SWEDISH---- Välkomna till Köörmits årliga vårkonsert! Detta året för vi din barndom tillbaka med vackra Disney låtar. Vi hoppas att vi syns där! Du kan köpa biljetter med start från måndagen 23:de april från Studentcenter (ej swish på Studentcenter), någon medlem i Köörmit, eller direkt på konserten! För publiken- om du vill, så...
Read More

Night of the Singing Dead – Autumn concert

Leaves are falling from the trees. Fruit flies are everywhere. In the distance you can hear the cry of a student who didn't make it to ICA before its closing time echo in the night. Groovy gheists, screeching sirens and muffled mummies are summoned to Halmstad högskola to sing out in the night. The Köörmit autumn concert is nigh. Time: November 4th 16:00-18:30 Place: Baertling Hall* – J building (“Visionenhuset”) Prices: 50kr for students**, 100kr for non-studying adults and zero for kids under 12 years. Where to get tickets?  Ask someone in the choir, all members sell tickets. Halmstads Studentkår – Halmstad University Student Union (A-F building, connected with Trade Center). How to pay? Swish: 123 693 17 86. Leave a message with a clarification of which type of ticket you bought and how many of them. Tickets at Studentkåren can be purchased with cash only. * Baertling Hall is located in Halmstad Univesity campus, on the left of the main school building, right behind the library. ** Students need to...
Read More